Εσωτερικός κανονισμός 2ου Νηπιαγωγείου Αμαρύνθου

Ο Εσωτερικός κανονισμός του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022 έχει ως εξής:

Λήψη αρχείου