ΓΙΑ ΤΗΝ edupass

Το Σχολείο θα δέχεται τον μαθητή/τη μαθήτρια, αφού θα  Δηλωθεί ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ https://edupass.gov.gr/

Αγαπητοί γονείς. Από την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα https://edupass.gov.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα,

 • Ενήλικα. Γονείς ή οποιοδήποτε πρόσωπο θέλει να εισέλθει στο σχολείο αυτοπροσώπως, όπως φοιτητές για πρακτική άσκηση, καθαρίστριες, τεχνικοί, προμηθευτές υλικών κλπ.
 • ανήλικα(μαθητές) μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία στους χώρους του σχολείου, αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr».

Σκοπός της πλατφόρμας είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Συνεπώς για να εισέρχεται κάποιος(μαθητής ή ενήλικας) στους χώρους του σχολείου πρέπει να έχει καταχωρηθεί στις σχετικές λίστες της πλατφόρμας.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας των μαθητών ή δική τους, στους χώρους της σχολικής μονάδας, επιλέγοντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

 Από την 1 Νοεμβρίου 2021. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ανήλικο(μαθητής) δια των γονέων, θα καταχωρεί το τεστ που διενεργείται στη διεύθυνση https://edupass.gov.gr. (και όχι στην παλαιά https://selftesting.gov.gr/)

 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει(Τρίτη και Παρασκευή), χωρίς να παραδίδει τη σχολική κάρτα, στην νηπιαγωγό https://blogs.sch.gr/2nipamarynth/files/2021/11/2021-10-31_EduPass_Οδηγίες-για-κηδεμόνες_str.pdfhttps://blogs.sch.gr/2nipamarynth/files/2021/11/2021-10-31_EduPass_Οδηγίες-για-κηδεμόνες_str.pdf και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της.

Αν δεν υπάρχει εκτυπωτής να συμπληρώνετε έντυπο χειρόγραφα αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τον κωδικό που εκδίδει το σύστημα.

 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία επίσης εκτυπώνετε. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβαίνετε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, με τη γνωστή διαδικασία για rapid-test ενώ ενημερώνετε άμεσα το σχολείο(τηλ ή email)

  Είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας (αυθεντικοποίηση) με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων του taxisnet, είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Γι’ αυτό θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • το ΑΜΚΑ σας αν θέλετε να εισέλθετε ο/η ίδιος/ια ή το ΑΜΚΑ του παιδιού σας ως γονέας ανήλικου μαθητή.

  Κάθε φορά που καταχωρείτε μια κατάσταση(self-test, rapid-test, μοριακό test PCR, ή καταχώρηση νόσησης) το σύστημα αντλεί τα στοιχεία και αποδίδει σε κάθε πρόσωπο που θέλει να εισέλθει, έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις με τα αντίστοιχα χρώματα:

  (α) μη επιτρεπτή παρουσία (κόκκινο),

  (β) επιτρεπτή παρουσία (πράσινο, μόνο με αυτόν τον χαρακτηρισμό επιτρέπεται η είσοδος),

  (γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος (ο χαρακτηρισμός άγνωστο δίνεται , όταν ένας μαθητής δεν έχει δηλωθεί στο σύστημα ή αν υπήρξε κάποια εμπλοκή του συστήματος).

  Με τη χρήση της πλατφόρμας η χειρίστρια(Προϊσταμένη) έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πριν την προσέλευση των μαθητών ποιοι/ποιες μαθητές/τριες έχουν δηλώσει ή όχι το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα, για να είναι επιτρεπτή η είσοδος.

  Θα είναι ορατοί στη  χειρίστρια της θυρίδας μόνο οι τρεις παραπάνω χαρακτηρισμοί δίπλα σε κάθε όνομα και κανένα άλλο από τα προσωπικά στοιχεία.

  Τα στοιχεία σύμφωνα και με τη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων δεν θα αποθηκεύονται. Στο σύστημα θα παραμένουν μόνον 7 ημέρες και θα διαγράφονται. Από την Προϊσταμένη όσα «κατεβαίνουν», δεν θα εκτυπώνονται. Μετά την ενημέρωση θα διαγράφονται από τον υπολογιστή.

  Φίλοι, γονείς, για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας συνεχίζουμε να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, εφαρμόζοντας τις οδηγίες και τους νόμους με συνεργασία και κατανόηση.

  Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά, πως με την παραμικρή αδιαθεσία του παιδιού μας δεν το στέλνουμε στο σχολείο και αμέσως  ενημερώνουμε τις νηπιαγωγούς ή την Προϊσταμένη.

  https://blogs.sch.gr/2nipamarynth/files/2021/11/2021-10-31_EduPass_Οδηγίες-για-κηδεμόνες_str.pdf

Αφήστε μια απάντηση