γη

Author's details

Biography


Περισσότερες πληροφορίες

Νεότερα άρθρα

  1. Το πρόγραμμα της Παρασκευής 11.6.2021 — Ιούνιος 10, 2021
  2. Το πρόγραμμα της Πέμπτης 10.6.2021 — Ιούνιος 9, 2021
  3. Ανακοινοποίηση – Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) — Ιούνιος 9, 2021
  4. Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) — Ιούνιος 9, 2021
  5. Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 — Ιούνιος 9, 2021

Author's posts listings

Ιούν 10

Το πρόγραμμα της Παρασκευής 11.6.2021

     Δείτε το πρόγραμμα  ΕΔΩ

Ιούν 09

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 10.6.2021

  Δείτε το πρόγραμμα  ΕΔΩ

Ιούν 09

Ανακοινοποίηση – Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

     Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ. Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση (σε διαφορετικά διαστήματα οι μαθητές και οι απόφοιτοι), με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις, με τις …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούν 09

Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

    Δείτε το ΦΕΚ  2432/7-6-2021  ΕΔΩ

Ιούν 09

Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

     Διαβάστε την απόφαση  ΕΔΩ

Ιούν 08

Οδηγίες για τις εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

      Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (ΦΕΚ 897 Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Με …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούν 08

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ

    Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα στα δημόσια Ι.Ε.Κ., για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο καθορίζονται όπως παρακάτω:     Δείτε την εγκύκλιο και τον πίνακα  ΕΔΩ

Ιούν 08

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022

        Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου εκάστου έτους θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούν 06

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2286/01-6-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 61178/ΓΔ4/28-5-2021 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” (Β΄2005)».      Διαβάστε το ΦΕΚ  ΕΔΩ

Ιούν 01

Κατανομή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ΓΕ.Λ. 2021 στα Βαθμολογικά Κέντρα

             Δείτε την απόφαση  ΕΔΩ

Ιούν 01

Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών έτους 2021

    Δείτε την απόφαση  ΕΔΩ

Μαΐ 30

Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2021 Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους

       Δείτε το πρόγραμμα  ΕΔΩ

Μαΐ 30

Δελτίο τύπου – αγωνίσματα ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2020-2021) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαΐ 30

Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) – Γενικές οδηγίες

      Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ. Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση (σε διαφορετικά διαστήματα οι μαθητές και οι απόφοιτοι), με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις, με …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαΐ 26

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων

     Δείτε την προκήρυξη  ΕΔΩ

Μαΐ 26

Έντυπο εφήβων

     Αγαπητοί Μαθητές Σας προωθούμε υλικό για Παιδιά\Εφήβους από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας Πρόκειται για ένα έντυπο που απευθύνεται σε εφήβους σχετικά με την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή με το άνοιγμα των σχολείων μετά το μακρόχρονο διάστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας. Μέσα από τις «διαδρομές» που αποτυπώνονται στο έντυπο, οι έφηβοι μαθητές …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαΐ 25

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για την κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

     Δείτε την  απόφαση  ΕΔΩ

Μαΐ 25

Κατανομή υποψηφίων της Δ/νσης ΔΕ Δ Αθήνας στα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) έτους 2021

      Δείτε την κατανομή των μαθητών  ΕΔΩ

Μαΐ 25

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

     Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαΐ 24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  _ ΤΡΙΤΗ 25/05/2021

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες Αύριο ημέρα Τρίτη 25/05/2021, θα υλοποιηθεί ενημερωτικό Πρόγραμμα με θέμα: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  στο 2ο ΓΕΛ Αλίμου. Κοινωνικοποίηση ως διαδικασία με την οποία ένα ζώο μαθαίνει πώς να αναγνωρίζει και να αλληλεπιδρά με το είδος του (σκύλος με σκύλο), ή με άλλα είδη (σκύλος με γάτα, σκύλος με άνθρωπο κλπ). Αυτή …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Παλαιότερα άρθρα «

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων