2 Γενικό Λύκειο Αλίμου

"Γεώργιος Καραϊσκάκης"

Ενημέρωση

Σχολικό έτος 2021 – 22

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή
τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Δελτίο τύπου για τις εξετάσεις ΤΕΦΑΑ

Εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού των μορίων στις πανελλαδικές εξετάσεις

Η προκήρυξη για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων Φ.Α., βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2022.

Το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2022

Η προκήρυξη για τις σχολές Πυροσβεστικής 2022

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ

Η προκήρυξη για τις Σχολές της Αστυνομίας

Η προκήρυξη – εγκύκλιος για το Λιμενικό

Η προκήρυξη – εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές

Υποβολή αίτησης – δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021-22

Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών  για τα άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Σχολικό έτος 2020 – 21

Το ΦΕΚ 2278/31.5.2021.Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά
με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» [περιλαμβάνει την «ελάχιστη βάση εισαγωγής»]
Το ΦΕΚ 643/ 27.2.2020. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα
Τα εξεταστικά κέντρα για τους υποψήφιους μαθητές Φ/Α
Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το μάθημα των αγγλικών
Πρόγραμμα εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα
Πρόγραμμα – οδηγίες για τα ΤΕΦΑΑ
Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 – Γενικές οδηγίες
Η προκήρυξη για τις σχολές της ελληνικής αστυνομίας
Κατανομή υποψηφίων της Δ/νσης ΔΕ Δ Αθήνας στα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) έτους 2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές της ελληνικής αστυνομίας
Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές
Η προκήρυξη για τις σχολές του λιμενικού σώματος
Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων
Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022
Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές
Τροποποίηση ύλης πανελλαδικών εξετάσεων
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση για την αίτηση – δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021
Η αίτηση – δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021
Διευκρινήσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020
Υπουργικές αποφάσεις σχετικές με τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020
Η ύλη των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Σχολικό έτος 2019 – 20

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου 2020
Φυσικώς αδύνατοι υποψήφιοι ειδικών μαθημάτων
Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2020
Κατανομή των μαθητών ΦΑ στα βαθμολογικά κέντρα
Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το μάθημα των Αγγλικών
Λειτουργία των βαθμολογικών και ειδικών εξεταστικών κέντρων 2020
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ 2020
Για τους υποψηφίους με το 10% χωρίς νέα εξέταση
Η προκήρυξη για τις Σχολές της Αστυνομίας
Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών του Λιμενικού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές έτους 2020
Η προκήρυξη για τις σχολές του λιμενικού 2020
Επιβεβαίωση ηλεκτρονικής αίτησης/δήλωσης για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές 2020
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2020
Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020
Υποβολή αίτησης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες πανελλαδικών (ΦΕΚ 643/27.2.2020)
Κατάταξη των Σχολών, Τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων στα επιστημονικά πεδία.
Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα
Εισαγωγή αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
Τρόπος εξέτασης της ιστορίας της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών στη Γ΄τάξη
Ενημέρωση για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικών μαθημάτων εξέταση με το ΝΕΟ σύστημα
Τροποποίηση απόφασης για την ύλη των μαθηματικών 2020
Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα ΚΕΠΑ
Διορθώσεις στις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου
Ενημέρωση – Λύσεις βιβλίου πληροφορικής Γ΄ Λυκείου
Συμπληρωματικές οδηγίες – υλικό για την κοινωνιολογία
Οδηγίες για τη διδασκαλία και τρόπο εξέτασης των μαθημάτων Νέα Ελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία
Νέες οδηγίες για τα μαθήματα φυσική και χημεία Γ΄ λυκείου
Οδηγίες για τους φιλολόγους (ερμηνευτικό σχόλιο)
Τροποποίηση της ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων 2020
Ενημέρωση για παροράματα στα μαθηματικά και τα φιλολογικά μαθήματα
Τροποποίηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
Οδηγίες των μαθημάτων γενικού λυκείου 2019-20
Το ΦΕΚ με την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων 2020

Σχολικό έτος 2018 – 19

Οι αντιστοιχίσεις των τμημάτων ΑΕΙ 2019-20
Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου
Τροποποίηση της προκήρυξης για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2019
Συμπλήρωση της προκήρυξης για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (αριθμός εισακτέων)
Αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ έτους 2019
Η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές
Η προκήρυξη για τις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής 
Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ορισμός εξεταστικών κέντρων για τα Αγγλικά
Δελτίο τύπου για τα ΤΕΦΑΑ
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.
Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
Ενημέρωση υποψηφίων για ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές
Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές
Η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές 2019
ΦΕΚ 1204/10.4.2019. Τροποποίηση της Φ. 253/85476/Α5/2015 (Β’ 995) υπουργικής απόφασης
ΦΕΚ 1118/4-4-2019. Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50)
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2019
Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Υποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019. Υποβολή αίτησης – δήλωσης για τα τρία μουσικά τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄).
ΦΕΚ. 949/16-3-2018. Αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5 (1) Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
ΦΕΚ. 3729/31-2-2018. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50)
ΦΕΚ. 982/20-3-2018. Τροποποίηση της με αριθμ. Φ. 253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης.
Απόφαση Φ.253/142542/Α5/30-8-2017 (ΦΕΚ 2995/31-2-2017). Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
Ενημέρωση σχετικά με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.
Εγκύκλιος για Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών με ΑΔΑ
Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για πρόσφατες αλλαγές νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και των προϋποθέσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των διακριθέντων αθλητών.
Ενημέρωση για Εσπερινά ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και αθλητές 
Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018 – 19
Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
Δελτίο τύπου για σοβαρές παθήσεις (πίνακας ασθενειών)
Διορθώσεις σφαλμάτων σχετικά με την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων
Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019
Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των αρχαίων ελληνικών στις πανελλαδικές έτους 2019.
Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2018
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (ΕΔΩ )
Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων

Σχολικό έτος 2017-18

Αντιστοιχίσεις σχολών 2018
Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2018
Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018
Εξετάσεις ΤΕΦΑΑ της Δ΄ Αθήνας 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας Ελλήνων του εξωτερικού
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Πυροσβεστικής
Το νέο μηχανογραφικό δελτίο 2018
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας
Κατανομή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ΓΕ.Λ. στα Βαθμολογικά Κέντρα και Ε.Ε.Κ
Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ορισμός εξεταστικών κέντρων Αγγλικών έτους 2018 (Δ΄ Αθήνας)
Ορθή επανάληψη ως προς την παράγραφο 11 και το Υπόδειγμα «4» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
 Αριθμός υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 19
Εγκύκλιος για τις πανελλαδικές 2017-18
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018
Ένταξη των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα 4 πεδία
Αριθμός εισακτέων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρειάζονται ειδικά μαθήματα
Η αίτηση – δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018
Προγραμματισμός για την υποβολή αίτησης – δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018
Τροποποιήσεις στην αίτηση/ δήλωση και στο ΜΔ των πανελλαδικών
Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στα ΑΕΙ 
Πληροφόρηση για τα ΚΕΠΑ
Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο
Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 3110/08-09-2017 ΕΔΩ
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ( TO ΦΕΚ )
Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία (Το ΦΕΚ ) και η εγκύκλιος για τις  αλλαγές

Σχολικό έτος 2016 – 17

 Οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017
Η προκήρυξη για τις ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού
Η προκήρυξη για τις ακαδημίες της Πυροσβεστικής
Το νέο μηχανογραφικό δελτίο 2017
Η προκήρυξη για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2017 – Το ΦΕΚ

Η προκήρυξη των Εξετάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Η νέα Υπουργική Απόφαση για τους εισακτέους στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Αριθμός εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2017

Αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2017

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και 2017-2018.

Οι εγκύκλιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών

Ενημέρωση μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών για την πιστοποίηση σοβαρών παθήσεων.

Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. (μετεγγραφές φοιτητών)

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών εξετάσεων 2017.

Αλλαγές στην κατανομή σχολών και τμημάτων στα Επιστημονικά πεδία και το αντίστοιχο  ΦΕΚ 2744 Β

 

 

Σχολικό έτος 2015-16

Ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ για τις μετεγγραφές 
Διευκρίνηση για τους Έλληνες του εξωτερικού.
Μετονομασία Τμημάτων Μηχανογραφικού Δελτίου Πανελλαδικών Εξετάσεων
Προθεσμία για Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2016
Απόκτηση κωδικών ασφαλείας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων
Ποσόστωση αθλητών για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
Ορισμός εξεταστικών κέντρων για τα Αγγλικά
Οδηγίες για τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ
Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας
Εγκύκλιος με διευκρινήσεις σχετικά με τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.
Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2016-2017 και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση.
Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας – τρόπος βαθμολόγησης στα αγωνίσματα.
Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για την εισαγωγή στις σχολές ανθυποπυραγών και πυροσβεστών.
Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές ανθυποπυραγών και πυροσβεστών 
Η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ
Ορισμός εξεταστικών κέντρων αγγλικών 2016.
Η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές έτους 2016.
Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2016 – Το ΦΕΚ.
Πρόγραμμα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων, πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων, προθεσμίες εξετάσεων ΤΕΦΑΑ.
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών 2016
Αριθμός εισακτέων σε τμήματα κ σχολές ΑΕΙ, ΤΕΙ  2016.
Ένταξη των σχολών των συναρμόδιων Υπουργείων (στρατιωτικές, αστυνομικές κλπ) σε πεδία και τομείς με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η εγκύκλιος και η αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές 2016 με το νέο σύστημα
Η εγκύκλιος και η αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές 2016 με το παλαιό σύστημα
Το ΦΕΚ_2647_ 9.12.15 για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η εγκύκλιος και το ΦΕΚ για τους συντελεστές βαρύτητας και την ένταξη των τμημάτων στα πεδία
Εισαγωγή υποψηφίων στα Πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ με το 5%
Ο νέος νόμος για τις μετεγγραφές φοιτητών
Εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (με το παλιό σύστημα) – το ΦΕΚ 2139/5-10-15
Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  – το ΦΕΚ 1186/15

Σχολικό έτος 2014-15

Εξεταστικά κέντρα των μαθητών ΦΑ
Εξεταστικό κέντρο των μαθητών μας
Το πρόγραμμα των φετινών εξετάσεων 2015
Η εγκύκλιος και η αίτηση- δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2015
Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Τροποποίηση ύλης Γ΄ημ ΓΕΛ και Δ΄εσπ ΓΕΛ 2014_15 (κάποιων μαθημάτων)
Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ
Εγκύκλιος για την Επιλογη 2ου μαθηματος  και επιστημονικών πεδίων 2015
Εξεταστέα – Διδακτέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων 2014-15

Σχολικό έτος 2013-14

Διόρθωση της προκήρυξης για τις στρατιωτικές σχολές
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για Έλληνες του εξωτερικού, για τις στρατιωτικές σχολές
Διευκρινιστικές οδηγίες για τους υποψηφίους στη σχολή Ικάρων
Διευκρινιστικές οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών για τις προκαταρκτικές εξετάσεις στις στρατιωτικές σχολές
Η εγκύκλιος για τις αιτήσεις στις στρατιωτικές σχολές
Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων 2014
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων