Feed
Άρθρα
Σχόλια
      Αγαπητοί  γονείς
     Με την ευκαιρία της πρώτης περιόδου του νέου σχολικού έτους επικοινωνούμε μαζί σας για να ευχηθούμε «Καλή Χρονιά» και να σας ενημερώσουμε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
Κατ’ αρχάς οφείλουμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα της συνεργασίας μας με κοινό σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους και την εξέλιξη τους σε ενήλικες, ικανούς να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία τη ζωή και με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα της.
Το Λύκειο για τα παιδιά της Α’ τάξης είναι μια νέα βαθμίδα, η τελευταία της εγκύκλιας εκπαίδευσης και καθοριστική για τις αποφάσεις τους όσο αφορά στο μέλλον. Η σωστή προσαρμογή, η εξοικείωση με τα νέα αντικείμενα αλλά  και η ευκαιρία μιας νέας αρχής, με την ωριμότητα που φέρνει η ηλικία, θα τα βοηθήσουν να κάνουν επιλογές και να θέσουν στόχους που θα τα οδηγήσουν στην ολοκλήρωσή τους.
Παράλληλα, σ’ αυτή τη φάση της ζωής των παιδιών της Α’ τάξης αλλά και των άλλων τάξεων του Λυκείου οι κίνδυνοι αποπροσανατολισμού είναι περισσότεροι. Μόνο με τη στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας μπορούν αυτοί να αντιμετωπιστούν.
Η τακτική επικοινωνία με το σχολείο είναι απαραίτητη, για να βοηθηθεί το παιδί αποτελεσματικά στις δυσκολίες που ως έφηβος /η αντιμετωπίζει.
Το σχολείο πρέπει να είναι ενημερωμένο για κάθε σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο του ίδιου του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του, γιατί σίγουρα το παιδί επηρεάζεται απ’ αυτό.  Για να δουλέψει σωστά ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει τι απασχολεί το παιδί, αλλά και ο γονιός θα καταλάβει καλύτερα το παιδί του συζητώντας με το δάσκαλο. Ιδιαίτερα τα προβλήματα υγείας πρέπει να είναι γνωστά στο σχολείο, διότι διαφορετικά είναι δυνατό το παιδί να βρεθεί σε κίνδυνο και το σχολείο να μην μπορεί να βοηθήσει, επειδή δε γνωρίζει. Τότε την ευθύνη φέρει εξ ολοκλήρου ο γονέας.
Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων πρέπει να κατατίθεται στο σχολείο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης άσκησης επιμέλειας. Δεν αποκλείεται από το σχολικό χώρο ούτε από τη δυνατότητα ενημέρωσης για την πρόοδο του παιδιού του ο γονέας που διατηρεί τη γονική μέριμνα χωρίς να ασκεί επιμέλεια (Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010).
Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί το σχολείο, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.
Σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα στο Λύκειο, η Α’ Τάξη ακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα 35 ωρών συνολικά την εβδομάδα (περιλαμβάνονται 2 ώρες του μαθήματος Γαλλικά ή Γερμανικά).
Στη Β’ τάξη οι μαθητές επιλέγουν μία από τις 2 ομάδες προσανατολισμού (Ανθρωπιστικές ή Θετικές σπουδές) ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα σχέδιά τους για σπουδές μετά το Λύκειο. Οι μαθητές παρακολουθούν 30 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 5 ώρες μαθήματα προσανατολισμού (περιλαμβάνονται 2 ώρες του μαθήματος Γαλλικά ή Γερμανικά).   
Στη Γ΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τέσσερις ομάδες προσανατολισμού (ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, υγείας ή σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) και διδάσκονται 14 ώρες μαθημάτων γενικής παιδείας και 18 ώρες μαθημάτων προσανατολισμού.
Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά (μετά την έκδοση απολυτηρίου) σε τέσσερα (04) μαθήματα και έχουν δικαίωμα επιλογής ενός επιστημονικού πεδίου, αυτού που αντιστοιχεί στην ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας
4ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
               (διαβάστε περισσότερα στο σύνδεσμο του ιστολογίου μας: ενημέρωση)
Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων έχουν  δικαίωμα να αλλάξουν ομάδα προσανατολισμού ως εξής:
οι μαθητές της Β΄ τάξης έως την 30η Σεπτεμβρίου  κάθε διδακτικού έτους.
οι μαθητές της Γ΄ τάξης έως την 20η Σεπτεμβρίου  κάθε διδακτικού έτους.
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κλπ., έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική  εξέταση, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές υποχρεώσεις των μαθητών:
– Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο  έγκαιρα  (8:10 π.μ.).
Δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από το χώρο του σχολείου ενδιάμεσες ώρες, χωρίς την άδεια της διεύθυνσης. Σ΄ αυτή την περίπτωση ειδοποιούνται οι γονείς και μόνο τότε υπάρχει δυνατότητα δικαιολόγησης των απουσιών.
– Δεν επιτρέπεται να  καπνίζουν  στο χώρο του σχολείου, σύμφωνα με την υπ. αριθμό 55959/2019 εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Είναι γνωστές οι βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών και πολύ περισσότερο των παιδιών.
– Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά  τηλέφωνα στο σχολείο (Γ2/132328/7-12-2006 Υ.Α.) Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο μαθητής μπορεί να απευθυνθεί στη Δ/νση του σχολείου, η οποία θα επικοινωνήσει άμεσα με τους γονείς του.
Η εμφάνιση των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι η αρμόζουσα στο σχολείο. Οι νέοι πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τι ταιριάζει σε κάθε περίσταση.
– Ο Σύλλογος Καθηγητών και Σύλλογος Γονέων έχει ενημερώσει με σαφήνεια τους μαθητές, ότι Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις δεν μπορούν να μην τηρούνται, κατά την κείμενη Νομοθεσία:
Φ25/103373/Δ1/22-6-2018  και  Π.Δ104/1979(Α’ 23).

Επίσης εξετάστε προσεκτικά το θέμα των καταλήψεων και συζητείστε το με τα παιδιά σας.

Για όλους εμάς είναι σημαντικό το Σχολείο να παραμένει πάντα ανοικτό για να δώσει φως στα όνειρα των παιδιών..!

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Στο πλαίσιο της λήψης  μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας,  η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται,  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο:
mail@2lyk-alimou.att.sch.gr 
στο οποίο απαντάμε αυθημερόν, είτε τηλεφωνικά εφόσον υπάρχει διαθέσιμος καθηγητής (κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων).
Όπου απαιτείται φυσική παρουσία των συναλλασσομένων και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις η προσέλευση θα γίνεται υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-20 Υπουργείο Εσωτερικών), το οποίο θα κλείνεται μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου.
Τέλος η επικοινωνία με τους καθηγητές έχει ορισθεί κάθε Πέμπτη.
Η Δ/νση και οι καθηγητές του Σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο ή τη διαγωγή των μαθητών μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία.
Ο  Διευθυντής  του 2oυ ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων