ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μαθητές του σχολείου  μας ότι αύριο Παρασκευή 19 – 3 – 2021  οι καθηγήτριες κ. Δημητρίου και κ. Σωτηρίου την 6η διδακτική ώρα δεν θα κάνουν μάθημα λόγω συμμετοχής τους σε συνεδρίαση  του συλλόγου διδασκόντων του 1 ου Λυκείου .        Από την Διεύθυνση