Διδακτικές Ωρες – Διαλείμματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Α/ΑΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Α/Α  ΔΙΑΛΕΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 8:15 – 9:00 45΄
1 9:00–9:05
2 9:05 – 9:50 45΄
2 9:50–10:00 10΄
3 10:00 – 10:45 45΄
3 10:45–10:55 10΄
4 10:55 – 11:40 45΄
4 11:40–11:50 10΄
5 11:50 – 12:35 45΄
5 12:35–12:40
6 12:40 – 13:25 45΄
6 13:25–13:30
7 13:30 – 14:10 40΄

Αφήστε μια απάντηση