Καθηγητές ανά Ειδικότητα

1. Ζεπάτου Οικονομίδη Αναστασία, Διευθύντρια, Γαλλικής Φιλολογίας ΠΕ05 2. Παπαντωνόπουλος Αναστάσιος, Υποδιευθυντής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ08 3. Καϊσέρογλου Δέσποινα, Υποδιευθύντρια, Θεολογίας ΠΕ01 4. Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα, Σύμβουλος Σχολ. Ζωής, Ελληνικής Φιλολογίας ΠΕ02 …

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντρια: Aναστασία Ζεπάτου – Οικονομίδη Υποδιευθυντής α’ : Aναστάσιος Παπαντωνόπουλος Υποδιευθύντρια β΄ : Δέσποινα Καϊσέρογλου Σύμβουλος σχολικής ζωής : Aλεξάνδρα Παπαγεωργίου Τηλέφωνο σχολείου: 2106080176 mail σχολείου: mail@2gym-ag-parask.att.sch.gr