Καθήκοντα Επιμελητών

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

1. Από την έναρξη του διδακτικού έτους και κάθε Δευτέρα ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης, από την αλφαβητική κατάσταση των μαθητών του τμήματος, δύο (2) μαθητές, οι οποίοι επιφορτίζονται να ασκήσουν τα καθήκοντα του επιμελητή για μία εβδομάδα. Τα ονοματεπώνυμα των επιμελητών αναγράφονται για ενημέρωση και στο απουσιολόγιο.

2. Οι επιμελητές εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας 10 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων και την επιθεωρούν (τακτοποίηση θρανίων, καθαριότητα, φθορές κ.τ.λ.). Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, εξέρχονται και υποχρεούνται να παραστούν στην προσευχή.

3. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι επιμελητές οφείλουν να:

     α) Ελέγχουν εάν τα παράθυρα της τάξης είναι ανοιχτά και η αίθουσα αερίζεται επαρκώς.

     β) Επιβλέπουν εάν η καθαριότητα της αίθουσας, των θρανίων, της έδρας, του πίνακα κ.τ.λ. είναι άμεμπτη. Σε αντίθετη περίπτωση αναφέρουν στον υπεύθυνο ή στον εφημερεύοντα καθηγητή. Κατά την είσοδο τους στην τάξη ελέγχουν επίσης, εάν τα θρανία που υπάρχουν, επαρκούν για το σύνολο των μαθητών – τριών.

     γ) Ζητούν από τη γραμματεία κιμωλίες ή μαρκαδόρους για τις ανάγκες της διδασκαλίας.

     δ) Προετοιμάζουν κατά τα διαλείμματα, πριν από την έναρξη του μαθήματος, τους διαφόρους χάρτες και γενικώς κάθε εποπτικό όργανο ή μέσο, ζητώντας εγκαίρως οδηγίες από τον αρμόδιο για το μάθημα καθηγητή.

      ε) Παραμένουν στην αίθουσα στη διάρκεια των διαλειμμάτων, να ανοίγουν τα παράθυρα για αερισμό, να καθαρίζουν τον πίνακα, να επιθεωρούν τα καθίσματα των μαθητών και να σημειώνουν τους προξενούντες φθορές σ’ αυτά καθώς και αυτούς που έχουν ρυπάνει την αίθουσα. Δεν επιτρέπουν την παραμονή στην αίθουσα στους μαθητές ή στις μαθήτριες εκτός από αυτούς που έχουν γραπτή άδεια από τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης ή το Διευθυντή του σχολείου.

      στ) Να εξέρχονται τελευταίοι από την αίθουσα μετά από το τελευταίο μάθημα της ημέρας, αφού πρώτα εξετάσουν επιμελώς μήπως κάποιος μαθητής έχει ξεχάσει κάποιο βιβλίο, τετράδιο ή άλλο αντικείμενο. Σε αυτή την περίπτωση το παραλαμβάνουν και το παραδίδουν στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στο Γραφείο.

Αφήστε μια απάντηση