Αναστοχασμός σχετικά με την ξεχωριστή εκδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Αναστοχασμός σχετικά με την ξεχωριστή εκδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η οποία πραγματοποιήθηκε με προσκεκλημένο τον Άγγελο Πεντάρη, στο Θέατρο του Σχολείου μας.   Γράφει …