«

Δεκ 03

Ευρωπαϊκή Βράβευση του σχολείου μας από το e- twinning

Μια πολύ σημαντική διάκριση είχε πρόσφατα το σχολείο μας καθώς βραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και στη συνεχεία με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας, για την πρωτοτυπία, την ποιότητα, τα τεχνικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του έργου e-SAFE, που αφορούσε κυρίως στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και στους κανόνες της ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς (NETIQUETTE).

Η βράβευση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση πως η εργασία των μαθητών και του σχολείου αναγνωρίστηκε στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνολικά 1035 σχολεία από όλη την Ευρώπη και τις υπόλοιπες χώρες που συνεργάζονται με το e-Twinning, όλων των βαθμίδων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.etwinning.net/el/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm#c300

Με τη βράβευσή του το Έργο αυτό:

  • Θεωρήθηκε καινοτόμο και δημιουργικό ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες, τη μεθοδολογία, τα τελικά προϊόντα, τη διάδοση και τη δημοσίευση των δραστηριοτήτων του.
  • Ενσωμάτωσε πληθώρα δραστηριοτήτων στη Διδακτέα ύλη.
  • Θεωρήθηκε Παιδαγωγική Καινοτομία.
  • Προήγαγε την ενεργή Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών των σχολείων σχολείων-εταίρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
  • Προήγαγε την ενεργή Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-εταίρων.
  • Προήγαγε τη χρήση της τεχνολογίας με την αξιοποίηση μέσων πέρα από το τυπικό email αλλά και άλλων μέσων καθώς και με τη δημιουργική χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ. 
  • Είχε πολύ θετικά αποτελέσματα και αντίκτυπο ως προς την επίτευξη των στόχων του και την Ευρωπαϊκή προοπτική και ταυτότητα του Έργου. Η εξαιρετική του τεκμηρίωση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία παρόμοιων Έργων.
  • Θετικά στοιχεία αποτελούν: η θεματολογία του, η καλή ανάπτυξη και προσέγγιση του, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες και η χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.

Στο έργο αυτό συμμετείχαν 23 εκπαιδευτικοί από 10 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Πολωνία, Αλβανία, Ουκρανία, Γεωργία, Τυνησία, Ιταλία και Κροατία).

Το σχολείο μας άρχισε τις επαφές με τα υπόλοιπα σχολεία από την Άνοιξη του 2018, στη φάση οργάνωσης του περιεχομένου και της δομής του Έργου.

Η επίσημη έναρξη έγινε τον Ιούλιο του 2018 και οι πρώτες οργανωτικές Online συναντήσεις έγιναν μέσα στο καλοκαίρι. Η υλοποίηση, με τη συμμετοχή μαθητών, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2019.

Οι απαιτήσεις υλοποίησης ήταν εξαιρετικά υψηλές σε χρόνο ενασχόλησης – εντός και εκτός σχολικού προγράμματος- καθώς και σε τεχνικές απαιτήσεις ποιότητας.

Για το σχολείο μας, υπεύθυνος του Έργου ήταν ο εκπαιδευτικός Κων/νος Ντούρας. Το Έργο υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών από την Α΄ τάξη του σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι με τη σειρά τους βραβεύτηκαν με την αντίστοιχη Ετικέτα Ποιότητας.

Ακολουθούν ορισμένα από τα Screenshots του e-Twinning project e-SAFE.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων