2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ eTwinning

2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ eTwinning

  • To 2o ΕΠΑΛ Περιστερίου συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning με το έργο: «MarchingOutMentalMisery» το οποίο πραγματοποιείται κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Μαϊου 2022-2023. Αυτό το έργο είναι αφιερωμένο στους μαθητές που πάλεψαν και παλεύουν με την κατάθλιψη, την απώλεια ενδιαφέροντος, τη μοναξιά, με πάσης φύσεως συναισθηματικά και σωματικά προβλήματα. Ο κύριος σκοπός των συμμετεχόντων στο έργο είναι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να ανακαλύψουν λόγους για να χαμογελούν. Στο έργο συμμετέχουν 5 χώρες της Ευρώπης: Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία και Τουρκία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν 36 μαθητές του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» και «Οικονομίας και Διοίκησης». Η γλώσσα εργασίας και παραγόμενου ψηφιακού υλικού είναι η αγγλική. Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής και ακολουθεί αίτηση για απόδοση Ευρωπαϊκής ετικέτας ποιότητας στο υπεύθυνο σχολείο και στους συμμετέχοντες μαθητές. Υπεύθυνη καθηγήτρια για την διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων eTwinning ορίστηκε η καθηγήτρια Μπουτζαρέλου Μαρία (ΠΕ06, ΠΕ60).

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2022-2023

  • Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning -η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ. Το eTwinning, από το 2014, ενισχύεται διαρκώς ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ και πλέον κατέχει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Σχεδιασμός και έγκριση προγραμμάτων eΤwinning. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργο eTwinning εγγράφονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του eTwinning (www.etwinning.net). Σημειώνεται ότι: 1. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα μοναδικό προφίλ στην πλατφόρμα του eTwinning. Στην περίπτωση που ένας/μία εκπαιδευτικός εργάζεται σε περισσότερες από μία (1) σχολικές μονάδες, δε δημιουργεί διαφορετικά προφίλ εκπαιδευτικού στην πλατφόρμα του eTwinning, ορίζοντας ως σχολική μονάδα την καθεμία από αυτές, αλλά προσθέτει το κάθε νέο σχολείο στο υπάρχον προφίλ του. Σε κάθε νέο eTwinning έργο που επιθυμεί να συμμετέχει θα πρέπει να ορίζει τη σχολική μονάδα με την οποία επιθυμεί να υλοποιήσει το έργο ή να ζητά από τον ιδρυτή του έργου να τον προσκαλέσει σε αυτό επιλέγοντας τη σωστή κάθε φορά σχολική μονάδα. 2. H κάθε σχολική μονάδα δύναται να είναι εγγεγραμμένη μόνο μία φορά στο eTwinning. O κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το σχολείο στο οποίο υπηρετεί δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο στο eTwinning, προτού προχωρήσει στην εγγραφή του. Διαφορετικά δημιουργείται πρόβλημα διπλο-εγγραφής σχολικής μονάδας. 3. Σε περίπτωση εντοπισμού διπλο-εγγραφών εκπαιδευτικών ή σχολικών μονάδων στην πλατφόρμα του eTwinning παρακαλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι ή οι εκπαιδευτικοί των εγγεγραμμένων στο eTwinning σχολικών μονάδων να ενημερώσουν άμεσα τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης (e-mail επικοινωνίας:etwinning@sch.gr), ώστε να διευθετηθεί άμεσα το θέμα. 4. Για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των εγγραφών σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα του eTwinning από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης καλούνται οι εγγεγραμμένοι στο eTwinning Διευθυντές/Προϊστάμενοι ή ένα από τα μέλη των εγγεγραμμένων εκπαιδευτικών του σχολείου να προσθέσουν, μέσω του προφίλ τους στο eTwinning Live, στην καρτέλα του σχολείου τους τον Κωδικό Σχολικής Μονάδας ΥΠΑΙΘ. 5. Σε περίπτωση που ένας/μία εκπαιδευτικός έχει εγγραφεί στη δράση eTwinning αλλά δεν έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα για περισσότερο από τρία (3) έτη (ανενεργός χρήστης), θα πρέπει να πραγματοποιήσει εκ νέου την εγγραφή του, προκειμένου να μπορέσει να εκπονήσει έργα ή να συμμετέχει σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής του/της, ο/η εκπαιδευτικός, μέσω της πλατφόρμας του eTwinning μπορεί να δηλώσει την πρόθεσή του για συνεργασία και τις θεματικές που τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας μπορεί να αναζητήσει συνεργάτες από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για να υλοποιήσουν από κοινού ένα έργο. Η πολιτική γειτονίας της Ευρώπης αναπτύχθηκε το 2004 και έχει στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών. α. Ευρωπαϊκά έργα eTwinning Για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου eTwinning συνεργάζονται εκπαιδευτικοί από τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning (παρ. 1.1. του παρόντος εγγράφου). Για τη συγκρότηση των παιδαγωγικών ομάδων κατά το σχεδιασμό ευρωπαϊκών έργων eTwinning οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα εξής: I. Τα έργα στο eTwinning προϋποθέτουν τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος και η συμμετοχή του κάθε μέλους της παιδαγωγικής ομάδας θα πρέπει να είναι διακριτός και να τεκμηριώνεται μέσα από την περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν. II. Οι ιδρυτές (συντονιστές/στριες εκπαιδευτικοί) ενός έργου θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός των μελών της παιδαγωγικής ομάδας επιτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εταίρων (στα έργα eTwinning που συμμετέχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ο συντονισμός του έργου, καθώς και η επικοινωνία/συνεργασία μεταξύ των συνεργατών είναι δύσκολο να επιτευχθεί). III. Ο αριθμός των Ελλήνων συνεργατών ενός ευρωπαϊκού έργου προτείνεται να μην είναι δυσανάλογος με αυτό των εταίρων από άλλες χώρες, καθώς με τον τρόπο αυτό δεν ενισχύεται η ευρωπαϊκή/διεθνής διάσταση των έργων (θα πρέπει να αποφεύγεται, για παράδειγμα, η συμμετοχή δέκα (10) Ελλήνων εκπαιδευτικών και ενός ή δύο μόνο συνεργατών από άλλες χώρες). IV. Οι εταίροι θα πρέπει να συμφωνήσουν σε κοινή γλώσσα επικοινωνίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου. Η χρήση της μητρικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι κατανοητή από το σύνολο των συνεργατών, θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς δυσχεραίνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εταίρων. Συνιστάται στις σχολικές μονάδες που έχουν υλοποιήσει εθνικά έργα eTwinning κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη (1-2 εθνικά έργα), να προχωρήσουν σε συνεργασίες με Ευρωπαίους εταίρους (ευρωπαϊκά έργα eTwinning), ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες να επωφεληθούν στον μέγιστο βαθμό από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική διάσταση των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν.
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων