Οδηγίες σύνδεσης μαθητών για την σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Στα πλαίσια της πραγματοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παραθέτουμε οδηγίες σύνδεσης των μαθητών:

  1. μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή – Οδηγός Σύνδεσης Μαθητή με PC και
  2. μέσω smartphone – Οδηγός Σύνδεσης  Μαθητή με Smartphone ή Tablet.

Οι ψηφιακές αίθουσες των εκπαιδευτικών του σχολείου μας γνωστοποιούνται στους μαθητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση