Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021 (Β’ 3882)

 

Ανακοίνωση προς μαθητές και γονείς

 

Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 131451/ΓΔ4 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4264 της 30/9/2020, οι σχολικές μονάδες υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε περίπτωση οποιοδήποτε έκτακτου γεγονότος (covid-19), καθώς επίσης και όταν παρεμποδίζεται η πρόσβαση των μαθητών και εκπαιδευτικών στους χώρους των σχολικών μονάδων (κατάληψη). Η συμμετοχή στην σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και καταχωρούνται οι απουσίες των μαθητών.

Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στο ΦΕΚ 4264.

Οι μαθητές θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τον λογαριασμό τους στο ΠΣΔ (sch.gr), ή αν δεν έχουν να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο  https://register.sch.gr/students/docs.php.
Οπωσδήποτε θα πρέπει να ενημερώσουν το σχολείο με τον ενεργό λογαριασμό τους.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση