Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022

Στην Υπουργική Απόφαση Φ. 251 / 68632 /Α5/3-6-2022 ορίζονται κατά ειδικό μάθημα τα  Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων έτους 2022 και η κατανομή των υποψηφίων για εξέταση σε καθένα από αυτά.

Δείτε την Υ.Α. εδώ.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση