Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2022

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Φ.152/155391/Α5/30-11-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα “Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2022” οι μαθητές/τριες ή οι απόφοιτοι/τες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν:

α) Μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της τελευταίας τάξης του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη), οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ.

β) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.

γ) Υποψήφιοι απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ και υποψήφιοι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ.

δ) Υποψήφιοι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Η κατά περίπτωση υποψηφίου/ας Αίτηση – Δήλωση «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2022» υποβάλλεται υποχρεωτικά απ’ όλους/ες όσους/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022.

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της και εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/ης και δεν τροποποιείται μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής της.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση