Νομοθεσία σχετικά με την Ειδική Αγωγή

Ο πιο πρόσφατος νόμος που αναφέρεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ο Ν. 3699/2008 και μπορείτε να τον δείτε εδώ . Τελευταία τροπολογία που ρυθμίζει κάποια επιμέρους θέματα και φέρνει αλλαγές στη λειτουργία των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. – Σ.Δ.Ε.Υ είναι το άρθρο 39 του Ν. 4115/2013 και πιο συγκεκριμένα η παράγραφος 4 την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Για πιο ολοκληρωμένη παράθεση όλων των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο : http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/nomoi/nomoi_main.htm

Ο Ν.3699/2008 και οι κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιοι των αρμόδιων υπηρεσιών. ορίζουν το σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης. Μία σύντομη επισκόπηση μπορείτε να δείτε εδώ .

Φορέας Διερεύνησης, Διαπίστωσης, Αξιολόγησης και έκδοσης Γνωματεύσεων είναι το ΚΕΔΔΥ Β΄ Θεσσαλονίκης του οποίου ο ιστότοπος είναι εδώ . Μπορείτε να δείτε εδώ άλλους αναγνωρισμένους φορείς του Δημοσίου που μπορούν μετά από αξιολόγηση να εκδίδουν γνωματεύσεις και να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε μαθητές/-τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Δημοσιεύθηκε στην Νομοθεσία και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.