Δουλεύοντας κείμενα με οδηγίες….. – Α΄ Τάξη

Ένας λαγός τσαντάκι ήταν η αφορμή και τα εικαστικά μπλέχτηκαν δημιουργικά με το μάθημα της γλώσσας οδηγώντας στην παραγωγή ενός κειμένου αποκλειστικά από τους μικρούς...

Διαβάστε περισσότερα >>

Δίκτυο Σχολείων της Έρευνας

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Δίκτυο Σχολείων της Έρευνας, μια συνεργασία μεταξύ σχολείων με σκοπό την εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών πρακτικών....

Διαβάστε περισσότερα >>