ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 2ου Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Τα Γεωγραφικά όρια του Σχολείου μας:

Λ. Μαραθώνος – Λ. Ανθούσας – Λόφου Έντισον– Πεντέλης – Βυζαντίου – Σαλαμίνος – Ζώνη Πεντελικού – Ελαιώνων – Φαναρίου – Κρήνης – Σινά – Μικράς Ασίας – Αλτάνη – Λ. Μαραθώνος.

Διευκρίνιση:

Οι κατοικίες με μονό αριθμό επί των οδών Αλτάνη – Μικράς Ασίας – Σινά – Κρήνης – Φαναρίου ανήκουν στα γεωγραφικά όρια του 2ου Δ. Σ. Παλλήνης και οι κατοικίες με ζυγό αριθμό στα γεωγραφικά όρια του 6ου Δ. Σ. Παλλήνης. Το κομμάτι της οδού Κρήνης από τη συμβολή με την οδό Σινά και αριστερά ανήκει στο 2ο Δ. Σ. Παλλήνης.