ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για να διαβάσετε το έγγραφο του Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σχετικά με τη συνεργασία και επικοινωνία γονέων/κηδεμόνων και Δ/νσης πατήστε εδώ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-24)

Για να διαβάσετε τη  Συμπληρωματική στην με αρ. πρωτ. 45239/Δ2/20-04-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024» πατήστε εδώ