Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων πατήστε εδώ.    Για τον κατάλογο των Καλλιτεχνικών Σχολείων και την αίτηση πατήστε εδώ.