Το σχολείο μας

Το Σχολείο μας «2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης» είναι 12/θέσιο και βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης μας.
Ο δικτυακός μας τόπος φιλοδοξεί  να αναδείξει το δημόσιο ελληνικό σχολείο, να κάνει την εκπαίδευση περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική, να εξοικειώσει τη νέα γενιά με τις νέες τεχνολογίες στη μάθηση αποβλέποντας στη σταδιακή ανάπτυξη θετικών στάσεων στην καθημερινή σχολική πρακτική. Παράλληλα προσπαθούμε να διευκολύνουμε την επικοινωνία και να ενημερώνουμε με έγκυρο τρόπο ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα.
Το σχολείο μας είναι 12/θέσιο και λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος με 13 τμήματα. Οι τάξεις αποτελούνται από 2 τμήματα, εκτός από τη Στ΄ τάξη που λειτουργεί με 3 τμήματα. Τα μαθήματα του πρωινού ωραρίου ξεκινούν στις 08:15 και τελειώνουν στις 13:15.

08.00 – 08.15 Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:40 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00 διάλειμμα
10:00 – 11:30 2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45 διάλειμμα
11:45 – 12:25 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 διάλειμμα
12.35– 13:15 6η διδακτική ώρα
13:15 Λήξη πρωινού προγράμματος

Όλες οι τάξεις σχολούν καθημερινά στις 13:15

Το Ολοήμερο λειτουργεί από τις 13:15  έως τις 16.00.

13:15 – 13:20 Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
13:20 – 14:00 Σίτιση- χαλάρωση
14:00 – 14:15 διάλειμμα
14:15 – 15:00 1η διδακτική ώρα
15:00 – 15:15 Διάλειμμα
15:15 – 16:00 2η διδακτική ώρα

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

Αφήστε μια απάντηση