ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας,
Σήμερα, 12-5-21, παραλάβαμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο μας ζητείται να δηλώσουμε, μέχρι τη Δευτέρα 17-5-21, τον αριθμό των αιτήσεων ολοήμερου για το σχολικό έτος 2021-22. Για την έγκριση της αίτησης δε χρειάζονται δικαιολογητικά (βεβαίωση εργασίας, κάρτα ανεργίας κλπ), παρά μόνο η αίτηση δήλωση του γονέα.
Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε για εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολικού έτους 2021-22 υπάρχει παρακάτω αίτηση. Αν ενδιαφέρεστε για ένταξη και στο τμήμα πρωινής ζώνης (7.00 – 8.00 πμ), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ώρα προσέλευσης των μαθητών/τριών είναι αυστηρά 7.00 πμ -7.15 πμ.
Παρακαλούμε το έντυπο με την υπογεγραμμένη φόρμα – αίτηση να παραδοθεί από τους/τις μαθητές/τριες στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε τμήματος μέχρι την Παρασκευή 14-5-2021. Επίσης, σε περίπτωση που γίνεται αίτηση για αδέλφια, παρακαλούμε να υπάρχει ξεχωριστή αίτηση για κάθε παιδί.

Για να κατεβάσετε την αίτηση κάνετε κλικ εδώ .