ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Για τη διαδικασία εισαγωγής στα Μουσικά Γυμνάσια πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε τον κατάλογο των Μουσικών Γυμνασίων και για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

Για τη διαδικασία εισαγωγής στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τον κατάλογο των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ.