Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Ενημερωθείτε από ΕΔΩ για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Κατεβάστε από ΕΔΩ τα σχετικά έγγραφα (Κατάλογο καλλιτεχνικών σχολείων, Αίτηση γονέα/κηδεμόνα, Υπεύθυνη δήλωση διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας και Χωροταξική κατανομή καλλιτεχνικών σχολείων Αττικής).