Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Ενημερωθείτε από ΕΔΩ για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Κατεβάστε από ΕΔΩ τα σχετικά έγγραφα (Κατάλογο μουσικών σχολείων, Αίτηση γονέα/κηδεμόνα, Υπεύθυνη δήλωση διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας και Χωροταξική κατανομή μουσικών σχολείων Αττικής).