Ποια βιβλία θα φυλάξουμε για το επόμενο έτος

Ποια βιβλία θα φυλάξουμε για το επόμενο έτος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ./Φ.31/55798/Δ1/14-5-2020, προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2020-2021.

  • Η διαδικασία αφορά στα Βιβλία Μαθητή και όχι στα Τετράδια Εργασιών. Κάποια από αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τα ίδια παιδιά στη νέα τους τάξη και κάποια άλλα θα δοθούν σε νεώτερους μαθητές.
  • Αν κάποιο βιβλίο είναι σε κακή κατάσταση θα πρέπει να επιστραφεί ώστε να ανακυκλωθεί και να αντικατασταθεί.
  • Το πότε θα επιστραφούν, θα σας ανακοινωθεί σύντομα.

Αναλυτικά και κατά τάξη:  ΒΙΒΛΙΑ

ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Α

Μουσική Α Θα επιστραφεί στο σχολείο
Εικαστικά Α-Β Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Β τάξη
Φυσική Αγωγή Α-Β Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Β τάξη
Εικονογραφημένο λεξικό Α-Β-Γ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τις Β και Γ τάξεις
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Β

Εικαστικά Α-Β Θα επιστραφεί στο σχολείο
Μουσική Β Θα επιστραφεί στο σχολείο
Φυσική Αγωγή Α-Β Θα επιστραφεί στο σχολείο
Εικονογραφημένο λεξικό Α-Β-Γ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Γ τάξη
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γ

Εικονογραφημένο λεξικό Α-Β-Γ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Εικαστικά Γ-Δ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Δ τάξη
Μουσική Γ-Δ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Δ τάξη
Φυσική Αγωγή Γ-Δ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη Δ τάξη
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δ

 

Εικαστικά Γ-Δ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Μουσική Γ-Δ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Φυσική Αγωγή Γ-Δ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Ερμηνευτικό λεξικό Δ-Ε-ΣΤ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τις Ε και ΣΤ τάξεις
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ε

Θεατρική Αγωγή Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Μουσική Ε Θα επιστραφεί στο σχολείο
Εικαστικά Ε-ΣΤ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη ΣΤ τάξη
Ερμηνευτικό λεξικό Δ-Ε-ΣΤ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη ΣΤ τάξη
Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ Θα κρατηθεί στο σπίτι για τη ΣΤ τάξη
ΦΕΤΙΝΗ ΤΑΞΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΤ

Εικαστικά Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Ερμηνευτικό λεξικό Δ-Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Θεατρική Αγωγή Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Μουσική ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο
Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ Θα επιστραφεί στο σχολείο