Εκπαιδευτικές Επισκέψεις της Β΄ Δημοτικού

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις της Δευτέρας (Β΄) τάξης (2017-18)

Ζ. Στο Κέντρο Ιστορίας και Επιστήμης «Γραμμή του Χρόνου»

15 Μαΐου 2018

Περισσότερα

ΣΤ. Στο βιωματικό πάρκο «Paradise Park»

25 Απριλίου 2018

Περισσότερα

Ε. Στο Εργαστήρι του πηλού

12 Μαρτίου 2018

Περισσότερα

Δ. Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

14 Φεβρουαρίου 2018

Περισσότερα

Γ. «Οι Μυστικοί κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά», στο Μαρούσι

16 Ιανουαρίου 2018

Περισσότερα

Β. «Κατακτώντας τους ουρανούς», στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

22 Νοεμβρίου 2017

Περισσότερα

Α. «Σιτάρι και Ψωμί», στη ΔΡΩ

18 Οκτωβρίου 2017

Περισσότερα