Ενημέρωση Γονέων-Χορήγηση Ελέγχων προόδου Α΄ τριμήνου

1

 

  1. Η ενημέρωση των γονέων και η επίδοση της βαθμολογίας για το Α΄ τρίμηνο, θα λάβει χώρα στις 19 Δεκεμβρίου 2016, από τις 13:15 μ.μ. έως 14:00 μ.μ., για όλους τους μαθητές του σχολείου.
  2. Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

Η Δ/ντρια του Σχολείου

Μαρίνα Μαρινοπούλου