Σημαντική επισήμανση για αίτηση σχολικού νοσηλευτή

Σημαντική επισήμανση

Εν όψει της εγκυκλίου για κατάθεση αιτημάτων για Σχολικό Νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2024-2025, σας εφιστούμε την προσοχή ως προς τη μορφή που πρέπει να έχουν οι γνωματεύσεις που οι γονείς/κηδεμόνες θα προσκομίσουν στο σχολείο.

Στην αντίστοιχη εγκύκλιο για το σχολικό έτος 2023-2024, αναφερόταν ρητά ότι “μετά το πέρας του σχολ. έτους 2023-2024, θα προσκομίζεται αποκλειστικά εφεξής Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.”.

Πιο αναλυτικά, για το αίτημα στήριξης από σχολικό νοσηλευτή απαιτείται Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., στην οποία να περιγράφεται με
σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα.

Η εν λόγω Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), όπως και ευδιάκριτη τη σφραγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του/της γονέα.

Οπωσδήποτε επίσης, περιγράφεται ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω Γνωμάτευση («για σχολικό νοσηλευτή»). Στη Γνωμάτευση /Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που εκδίδεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ο αριθμός πρωτοκόλλου ταυτίζεται με τον αριθμό του «ραβδωτού κώδικα» (Barcode) της εκδοθείσας βεβαίωσης.