Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων-Επίδοση Βαθμολογίας Β΄ τριμήνου 2023-24

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Σας ανακοινώνουμε ότι η ενημέρωσή σας για την επίδοση των μαθητών 

-για την Πρώτη (Α΄) και τη Δευτέρα (Β΄) τάξη, καθώς και  

-η χορήγηση των Ελέγχων Προόδου, για τις: Τρίτη (Γ΄), Τετάρτη (Δ΄), Πέμπτη (Ε΄) και Έκτη (ΣΤ΄) τάξεις,  

για το Β΄ τρίμηνο, θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, από τις 13.15 μ.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Μαρίνα Μαρινοπούλου