Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο για υποβολή της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.Λήψη αρχείου