Οι θεοί του Ολύμπου

Οι μαθητές του Δ’2 σας παρουσιάζουν μια εργασία για τους θεούς του Ολύμπου. Χρησιμοποίησαν το  λογισμικό PowerPoint και χρησιμοποίησαν πληροφορίες και εικόνες από το διαδίκτυο.