ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΔΕΝΤΡΑ

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες:

  • την ομάδα του κύκλου
  • την ομάδα του τριγώνου
  • την ομάδα του τετραγώνου
  • την ομάδα του ορθογωνίου

σε μεγάλα χαρτόνια με τα τέσσερα σχήματα τα παιδιά κόλησσαν μικρότερα σχηματάκια από διάφορα χαρτιά (βελουτέ, γλασέ, κάνσον,αφρώδες).

Έβαλαν κορμούς και τα σχηματόδεντρά μας είναι έτοιμα!!!!!!

Διαδρομή Σχημάτων

Ο κακός Μάγος έκλεισε στον πύργο του το Μασκούλη που έχουμε στην τάξη μας. Έτσι τα παιδιά για να τον ελευθερώσουν πρέπει να περάσουν κάποια εμπόδια.

Πρέπει να περάσουν:

  1. Το γεφύρι της ευθείας γραμμής.
  2.  Τον πηγάδι του κύκλου.
  3. Την ορθογώνια γέφυρα, η οποία κουνιέται πολύ.
  4. Το τρίγωνο ψηλό βουνό
  5. Την τετράγωνη οδό, περπατώντας γύρω από το κάστρο του κακού Μάγου.

Στο τέλος έπρεπε να πάνε στο ξωτικό που φυλούσε το Μασκούλη και να του πουν τις μαγικές λέξεις, οι οποίες ήταν τα σχήματα που μάθαμε, δηλαδή, κύκλος, ορθογώνιο, τρίγωνο, τετράγωνο.

Όλοι τα κατάφεραν και έτσι ελευθερώθηκε ο Μασκούλης.

Έπειτα δώσαμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας στο οποίο τους ζητήσαμε να παραστήσουν τα εμπόδια που ξεπέρασαν για να ελευθερώσουν το Μασκούλη.