Παροιμίες για το Φλεβάρη

Για αυτή τη δραστηριότητα αρχικά τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα επέλεξε να εργαστεί με μια παροιμία. Έπειτα αποφάσισαν πως θα αναπαραστήσουν στο χαρτί αυτή την παροιμία και τέλος τι θα ζωγραφίσει ο καθένας.

Στη συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία της.

Με τις εργασίες μας στολίσαμε την πόρτα της τάξης μας.