Πραγματοποίηση Ημερίδας Διάχυσης Αποτελεσμάτων Erasmus+ στο 27ο Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης

Ευρωπαϊκά προγράμματα

To Erasmus στο 27ο Δ.Σχ. Θεσσαλονίκης IKY Erasmus αρχείο λήψης 1

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 27ο Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης στις 15/11/2023 η ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+ 2022-1-EL01-KA121-SCH-000057787 του σχολείου μας με θέμα τη συμπερίληψη, καθώς και του συνεργατικού σχεδίου Erasmus+ 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029959 με τίτλο «Leap to the Future» .

Η ημερίδα είχε τίτλο «Η πρόκληση της συμπερίληψης – Leap to the Future» και έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Στην ημερίδα κατατέθηκαν και συζητήθηκαν οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις δραστηριότητες κινητικότητας των δύο σχεδίων, παρουσιάστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα του συνεργατικού σχεδίου, τονίστηκε η αναγκαιότητα της συμπερίληψης και της ένταξης των παιδιών, τόσο με προσφυγικό υπόβαθρο όσο και με ειδικές ανάγκες, και προτάθηκαν βιωματικές δραστηριότητες που την προάγουν.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα του σχεδίου INTERCOMP:INTERCULTURAL COMPETENCES Erasmus+ KA2, 2021-1-EL01-KA220-HED-000023388 που εκπονεί το 1ο Πειραματικό Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας στους παρακάτω συνδέσμους:

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ -LEAP TO THE FUTURE

Διαχείριση της διαφορετικότητας στην τάξη-αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων

Leap to the Future – PicPac stop motion

Leap to the Future – light painting technique

INTERCOMP: INTERCULTURAL COMPETENCES

Συμπεριλαμβάνω-Συμπεριλαμβάνομαι

IMG 20231115 185112 εικόνα Viber 2023 11 15 22 21 56 590 εικόνα Viber 2023 11 15 22 17 17 487 εικόνα Viber 2023 11 15 21 58 25 817 εικόνα Viber 2023 11 15 21 58 09 297 Αντιγραφή IMG 20231115 194851

Screenshot 7