Οι εργασίες ανάπλασης της αυλής του σχολείου μας

Έναρξη των εργασιών Οι φωτογραφίες είναι από τις 22/4/2019 Οι φωτογραφίες είναι από τις 30/4/2019 Οι φωτογραφίες είναι από τις 27/8/2019 Οι φωτογραφίες είναι από τις 5/10/2019 Και τέλος σχεδόν ολοκληρωμένη η αυλή, η φωτογραφία είναι από τις 9/6/2020

Continue Reading