«Πώς λέμε ΟΧΙ;»

Στα πλαίσια της ενότητας «Πώς λέμε ΟΧΙ;» στο μάθημα της Γλώσσας, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β’2 ασχολήθηκαν με τη συγγραφή ενός παραμυθιού με τίτλο: «Ο πειρατής και ο νάνος».

Χρησιμοποιήθηκε η ομοδοσυνεργατική μέθοδος και είχε ως σκοπό την προώθηση της συνεργασίας των μαθητών, της αλληλοβοήθειας, του αλληλοσεβασμού, της φαντασίας και της δημιουργικότητας.