Ώρες ενημέρωσης γονέων

Η ενημέρωση των γονέων για θέματα προόδου και φοίτησης των μαθητών/τριών  θα γίνεται κάθε Πέμπτη και κατόπιν συνεννόησης με τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων.