Εκπαιδευτικό έργο

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκπαιδευτικές δράσεις του σχολείου μας  στον σύνδεσμο:

https://edo-nipiagogio.blogspot.com/