Εκπαιδευτικοί

Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ 60, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Κοψιαύτη Ιωάννα ΠΕ60, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Γερακιανάκη Ευδοξία ΠΕ 60, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Πορίχη Μαρία ΠΕ06, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Βούλγαρη Ευσεβεία ΠΕ25, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ