Εκπαιδευτικοί

Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ 60, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Γαλάνη Αναστασία ΠΕ60, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μαστροκυριακάκη Αδαμαντία ΠΕ 60, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Πορίχη Μαρία ΠΕ06, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Βολάγκα Νικολέτα, ΠΕ61, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης