Ωράριο λειτουργίας

Το σχολείο λειτουργεί με δύο τμήματα Πρωινού Υποχρεωτικού Ωραρίου (προσέλευση 08:15-08:30, αποχώρηση 13:00).

Ένα τμήμα Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (αποχώρηση 16:00)

Ένα Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής για τα παιδιά του Προαιρετικού Ολοήμερου Τμήματος (προσέλευση 07:45-08:00)