ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ψηφιακή Μέριμνα- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

 

«Ψηφιακή Μέριμνα»
 Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»
εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και
φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο