Φόρμα καταγραφής αναγκών Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης

   Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 1ου ΚΕΣΥ Α’ Αθήνας με τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ΠΕ23 Ψυχολόγους και ΠΕ30 Κοινωνικούς Λειτουργούς, που εργάζονται στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, έχει δημιουργηθεί μια φόρμα καταγραφής των αναγκών, καθώς και των προσδοκιών των μελών ΕΕΠ από τη συνεργασία τους με το ΚΕΣΥ. Μετά την καταγραφή των αναγκών και προσδοκιών θα καθοριστεί η θεματολογία και ο τρόπος συνεργασίας προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο σας από το 1ο ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας.  Όμως, για να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος οργάνωσης των συναντήσεων, θα ήταν χρήσιμο οι συνάδελφοι των σχολείων να συμπληρώσουν τη φόρμα έως τις 26/3/2021. 

Ο σύνδεσμος που οδηγεί στη φόρμα καταγραφής είναι ο ακόλουθος:

https://forms.gle/3vrYnXP1AmSM2BuM7