Εκπαιδευτικό υλικό από το e-Learning Lab του ​​Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α

1. Εκπαιδευτικό Υλικό  το οποίο σχεδιάστηκε  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Πληροφορική στην Εκπαίδευση»  του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών  https://www.edivea.org/learning-material1.html 2. Παιδαγωγικός σχεδιασμός μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης https://www.edivea.org/uliko3.html?fbclid=IwAR1fK4Tnaaan0flky5KhlBfRpAP3a6a8gy-l2NAo3keRKsqt7V4G0nufHgI https://www.edivea.org/uliko3_webex.html?fbclid=IwAR00rHS1N5_qqVMvUjbVAgKx10dMC3cZ7wlXt6fFZ4LCikNvXF0Ie

Ενημέρωση

ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1ου ΚΕΣΥ Α ΑΘΗΝΑΣ COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1ου ΚΕΣΥ COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Επιστημονικό τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας