Ελεύθερα διαθέσιμα βοηθήματα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Ελεύθερο και προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό από το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε εδώ