ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

          Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α       Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

      Πληροφορίες (ΦΑΞ):
   2106929611
      Προϊστάμενος:
   2106450891
     Πρωτοβάθμια (Νηπ/γείο):
   2106929636
      Πρωτοβάθμια (Δημοτικό):    2106929617
      Δευτεροβάθμια:    2108695049

 

e-mail1: mail@1kesy-a.att.sch.gr

e-mail2: aitiseis@1kesy-a.att.sch.gr  (μόνο για αιτήσεις και έγγραφα σχολείων)

Προϊστάμενος: Χρήστος Ντόνας

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χίου 16-18, 10438, Αθήνα (Μεταξουργείο)

Αιτήσεις: Δευτέρα & Τετάρτη 9.30 – 13.00 (ισόγειο)