Ενίσχυση θετικών συμπεριφορών στη διαχείριση της σχολικής τάξης

 

«Ενίσχυση θετικών συμπεριφορών στη διαχείριση της σχολικής τάξης με την αξιοποίηση της εφαρμογής Class Dojo» 

από τους T. Θεοφανέλλη, Μ. Χατζέλλη (Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου & Δωδεκανήσου,  Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας)