Ώρες Ενημέρωσης Γονέων

 Κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021  οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές μέσω WEBEX. Το πρόγραμμα υποδοχής των καθηγητών αποστέλλεται στο e-mail των γονέων/κηδεμόνων.

(Πατήστε εδώ για να δείτε τo σχολικό ωράριο (διδακτικές ώρες / διαλείμματα))