Ενα ακόμα πρόγραμμα etwinning για τη φετινή χρονιά! Μέσα στην πανδημία, παρ’ όλες τις δυσκολίες βρήκαμε τρόπους να διοχετεύσουμε τη δημιουργικότητα και την ενέργειά μας σε εργασίες και συνεργασίες.

Η ενημέρωση στον 21ο αιώνα έρχεται πλούσια από όλα τα ηλεκτρονικά μέσα.

Πόσα από όσα διαβάζουμε όμως είναι αληθινά;

Πόσα από όσα βλέπουμε αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και δεν είναι κατασκευασμένα;

Είμαστε σε θέση να να ελέγχουμε τις πηγές μας;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μελετά τη δομή της ενημέρωσης, προετοιμάζει ενεργούς πολίτες κριτικά σκεπτόμενους.

Μαθητές από Ελλάδα, Τουρκία, Μολδαβία, Κροατία και Ισπανία συνεργάζονται και δημιουργούν εφημερίδα, περιοδικό, podcast, blog και προσομοίωση καναλιού τηλεόρασης με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους.

Ευχαριστώ θερμά τις μαθήτριες της Γ τάξης Τριάντου Βασιλική και Φιλιππίδη Σοφία που συμμετείχαν με συνέπεια και κέφι σε αυτό το πρόγραμμα!

Το logo του προγράμματος που βλέπετε στην αρχή της σελίδας είναι δημιουργία της Βασιλικής Τριάντου και ψηφίστηκε από όλες τις χώρες!

Ακολουθούν οι δημιουργίες των μαθητών

https://www.yumpu.com/xx/document/read/65649821/newspaper

https://view.genial.ly/609060985b45940d87fbca10/dossier-whats-going-on-in-life

https://fake-fact.blogspot.com/

https://padlet.com/caglarlacin/2ckctt915r3dmtfc